Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
07:30 AM
-
07:30 AM
-
07:30 AM
-
07:30 AM
-
07:30 AM
-
07:30 AM
-
07:30 AM
-
  • สีทาถนน JOTUN สะท้อนแสง

สีทาถนน JOTUN สะท้อนแสง


รายละเอียด

สีทาถนน ซี อาร์ เอ ชนิดสะท้อนแสงเป็นสีทาถนน ทำมาจากสารประกอบพวกคลอรีเน็ตเต็ดรับเบอร์และแอลคิด เหมาะสำหรับใช้ทำเครื่องหมายจราจรทั้งบนพื้นผิวยางมะตอยและพื้นผิวคอนกรีต

คุณอาจจะชอบ